-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

รหัสโรงเรียน : 030515

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่1 บ.บ่อแก้ว ต.บ่อแก้ว อ.นาคู จ.กาฬสินธ์ _ บ่อแก้ว นาค กาฬสินธุ์ 46160

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว

-- advertisement --