-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย

รหัสโรงเรียน : 030304

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองป่าอ้อย หมู่ที่ 1 ต.ลำห้วยหลัว อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ – ลำห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองป่าอ้อย

-- advertisement --