-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองห้าง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองห้าง

รหัสโรงเรียน : 030523

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านหนองห้าง ตำบลโนนนาจาน – โนนนาจาน นาค กาฬสินธุ์ 46160

โทรศัพท์ : 043-890011

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองห้าง

-- advertisement --