-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

รหัสโรงเรียน : 030491

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง – นาคู นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240

โทรศัพท์ : 043869106

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

-- advertisement --