-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านห้วยแดง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านห้วยแดง

รหัสโรงเรียน : 030233

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 90 – กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

โทรศัพท์ : 043890042

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านห้วยแดง

-- advertisement --