โลโก้โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว

รหัสโรงเรียน : 030504

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : – – ไค้นุ่น ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์ 46240

โทรศัพท์ : 043834028

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเหล่าสีแก้ว