-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)

รหัสโรงเรียน : 030319

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านดงคำ – หนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150

โทรศัพท์ : 042-862230

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)

-- advertisement --