โลโก้โรงเรียนหนองบัวกลาง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองบัวกลาง

รหัสโรงเรียน : 030481

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านหนองบัวกลาง รพช. หนองบัว นามน กาฬสินธุ์ 46230

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองบัวกลาง