-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์

รหัสโรงเรียน : 030251

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 151 0 แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

โทรศัพท์ : 043019100

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์

-- advertisement --