-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 030229

เขตการศึกษา : สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 4 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 144 – หนองห้าง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110

โทรศัพท์ : 043852986

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร

-- advertisement --