-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 040046

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : ม.8 ต.วังทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร – วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา

-- advertisement --