โลโก้โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง

รหัสโรงเรียน : 040237

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 49/1 – วังควง พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110

โทรศัพท์ : 055029539

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคุยป่ารัง