โลโก้โรงเรียนบ้านตอรัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตอรัง

รหัสโรงเรียน : 040286

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 181 – หนองแม่แตง ไทรงาม กำแพงเพชร 62150

โทรศัพท์ : 055020158

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตอรัง