-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านบึงมาลย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านบึงมาลย์

รหัสโรงเรียน : 040350

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 131 – หนองหลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170

โทรศัพท์ : 055-029597

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านบึงมาลย์

-- advertisement --