-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังชมภู

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังชมภู

รหัสโรงเรียน : 040423

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 22 – เพชรชมภู โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055715343

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังชมภู

-- advertisement --