-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังมะค่า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังมะค่า

รหัสโรงเรียน : 040258

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 0 – วังตะแบก พรานกระต่าย กำแพงเพชร 62110

โทรศัพท์ : 0931581529

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังมะค่า

-- advertisement --