-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง

รหัสโรงเรียน : 040044

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99/1 – วังทอง เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055760097

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง

-- advertisement --