-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแขม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแขม

รหัสโรงเรียน : 040333

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 132 พิษณุโลก-ลานกระบือ ลานกระบือ ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170

โทรศัพท์ : 055-856549

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแขม

-- advertisement --