โลโก้โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ

รหัสโรงเรียน : 040420

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – โกสัมพี โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055760076

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ