-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเกศกาสร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเกศกาสร

รหัสโรงเรียน : 040342

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 255 – ช่องลม ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170

โทรศัพท์ : 0870419997

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเกศกาสร

-- advertisement --