-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล

รหัสโรงเรียน : 040428

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ลานดอกไม้ตก โกสัมพีนคร กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 0831645385

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเกาะพิมูล

-- advertisement --