-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร

รหัสโรงเรียน : 040047

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ที่ 6 – คลองแม่ลาย เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร

-- advertisement --