-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโนนสมอ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนสมอ

รหัสโรงเรียน : 040014

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : บ้านโนนสมอ บ่อเงิน-บ้านโคนเหนือ เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนสมอ

-- advertisement --