-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์

รหัสโรงเรียน : 040050

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 083 – ไตรตรึงษ์ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62160

โทรศัพท์ : 055796122

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์

-- advertisement --