-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านไร่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านไร่

รหัสโรงเรียน : 040080

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 12 – เทพนคร เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055773547

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไร่

-- advertisement --