โลโก้โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม

รหัสโรงเรียน : 040294

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – มหาชัย ไทรงาม กำแพงเพชร 62150

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม