-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

รหัสโรงเรียน : 040018

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 139 กำแพงเพชร-นครชุม นครชุม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000

โทรศัพท์ : 055799250

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)

-- advertisement --