-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

รหัสโรงเรียน : 040357

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 3 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 160 – โนนพลวง ลานกระบือ กำแพงเพชร 62170

โทรศัพท์ : 0869311398

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)

-- advertisement --