-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน

รหัสโรงเรียน : 040298

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 508 คลองลาน คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180

โทรศัพท์ : 055868566

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน

-- advertisement --