-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 040206

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 111 – คลองสมบูรณ์ คลองขลุง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งน้อยพัฒนา

-- advertisement --