-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย

รหัสโรงเรียน : 040391

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 055760008

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองปลาสร้อย

-- advertisement --