-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร

รหัสโรงเรียน : 040323

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 172 – โป่งน้ำร้อน คลองลาน กำแพงเพชร 62180

โทรศัพท์ : 055760010

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร

-- advertisement --