-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 040394

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 11 – ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองลึกพัฒนา

-- advertisement --