-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ

รหัสโรงเรียน : 040363

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 300 – ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 62190

โทรศัพท์ : 055760016

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองสุขใจ

-- advertisement --