-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้

รหัสโรงเรียน : 040330

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 64 – คลองน้ำไหล คลองลาน กำแพงเพชร 62180

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้

-- advertisement --