-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5

รหัสโรงเรียน : 040388

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 55/1 – หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 055-029532

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5

-- advertisement --