-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านดงเจริญ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านดงเจริญ

รหัสโรงเรียน : 040371

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 300 – ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 62190

โทรศัพท์ : 055-760025

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านดงเจริญ

-- advertisement --