-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา

รหัสโรงเรียน : 040393

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 5 ตำบลปางตาไว อำเภอปางศิลาทอง กำแพงเพชร – ปางตาไว ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 0862618791

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านตากฟ้าพัฒนา

-- advertisement --