-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านนาเหนือ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านนาเหนือ

รหัสโรงเรียน : 040148

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 – วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140

โทรศัพท์ : 055747117

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านนาเหนือ

-- advertisement --