-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านปากคลองลาน

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านปากคลองลาน

รหัสโรงเรียน : 040300

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 11 – คลองลานพัฒนา คลองลาน กำแพงเพชร 62180

โทรศัพท์ : 055741875

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านปากคลองลาน

-- advertisement --