-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย

รหัสโรงเรียน : 040387

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 055 – 760009

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย

-- advertisement --