-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านมาบคล้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านมาบคล้า

รหัสโรงเรียน : 040200

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 00 – คลองขลุง คลองขลุง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 0828799617

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านมาบคล้า

-- advertisement --