-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังตะล่อม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังตะล่อม

รหัสโรงเรียน : 040216

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 200 – วังยาง คลองขลุง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 055029859

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังตะล่อม

-- advertisement --