-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านวังตาช่วย

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านวังตาช่วย

รหัสโรงเรียน : 040158

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 28 – วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62140

โทรศัพท์ : 055760167

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านวังตาช่วย

-- advertisement --