-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ

รหัสโรงเรียน : 040366

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 300 – ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 62190

โทรศัพท์ : 055862116

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ

-- advertisement --