-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านหนองไผ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านหนองไผ่

รหัสโรงเรียน : 040365

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 300 – ทุ่งทราย ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร 62190

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหนองไผ่

-- advertisement --