-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์

รหัสโรงเรียน : 040386

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3

ที่อยู่ : 279 – หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 055780440

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์

-- advertisement --