-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น

รหัสโรงเรียน : 040382

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 314 – หินดาต ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเขาน้ำอุ่น

-- advertisement --