โลโก้โรงเรียนบ้านโนนตารอด

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโนนตารอด

รหัสโรงเรียน : 040119

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 2 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 93 – เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 62130

โทรศัพท์ : 055740730

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโนนตารอด