-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง

รหัสโรงเรียน : 040376

เขตการศึกษา : สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1 – ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 9 – โพธิ์ทอง ปางศิลาทอง กำแพงเพชร 62120

โทรศัพท์ : 055760052

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง

-- advertisement --